Odwołane zajęcia dydaktyczne!

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego odwołuje wszelkie formy zajęć dla studentów.

Odwołane/wstrzymane zostają m.in.:

  • wszelkie konferencje i imprezy organizowane w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach krajowych itp. przedsięwzięciach pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu

Szczegółowa informacja, z którą należy się niezwłocznie zapoznać w Zarządzeniu

Decyzja Rektora UTP o odwołaniu zajęć jest bezterminowa.