Wizytacja PKA

W związku z wizytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej na naszym Wydziale, odbędą się spotkania Zespołu Oceniającego ze studentami i nauczycielami akademickimi:

  • nauczyciele akademiccy kierunku Elektrotechnika – 7.01.2019 (poniedziałek), godz. 10:30-11:30, bud. 2.1, sala 8,
  • studenci kierunku Elektrotechnika – 7.01.2019 (poniedziałek), godz. 12:00-13:00, bud. 2.1, sala 8,
  • studenci kierunku Informatyka stosowana – 8.01.2019 (wtorek), godz. 11:00-12:00, bud. 2.1, aula 1,
  • nauczyciele akademiccy kierunku Informatyka stosowana – 8.01.2019 (wtorek), godz. 12:30-13:30, bud. 2.1, sala 9.