Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta – 2019

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość aplikowania o stypendia prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów.

Informacja wraz ze wzorami wymienionych wniosków oraz wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczone są na stronie

Uwaga: Kandydaci do Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta, w sprawie których złożone zostaną wnioski powinni zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych oraz podpisać dostępną pod poniżej wymienionym adresem internetowym zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Potwierdzeniem tego wymogu jest złożenie wraz z wnioskiem wymienionej zgody.

Proszę o spowodowanie, aby po wypełnieniu i parafowaniu wniosku przez Prodziekana ds. dydaktycznych i studenckich został przekazany w wersji papierowej i elektronicznej do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich do p. Anny Ławrynowicz (anna.lawrynowicz@utp.edu.pl) w terminie do dnia 8 stycznia 2019 r.

Następnie wnioski zostaną przekazane do JM Rektora (nie ma zatem konieczności uzyskania podpisu rektora na etapie przekazywania wniosków do Działu).