Finał 10-tej międzynarodowej konferencji Image Processing & Communications

W listopadzie po raz 10 odbyła się organizowana przez WTIiE międzynarodowa konferencja Image Processing & Communications. Podczas dwóch dni obrad uczestnicy z kilku krajów poruszyli tematy dotyczące przetwarzania obrazów, rozpoznawania, bezpieczeństwa oraz aspektów związanych z teleinformatyką oraz sieciami komputerowymi.

Zaproszone referaty plenarne wygłosili prof. Manuel Grana z EHU/UPV z San Sebastian (na zdjęciu) oraz prof. PWr Robert Burduk z Politechniki Wrocławskiej. Materiały konferencyjne zostały opublikowane w prestiżowej serii Advances in Intelligent Systems and Computing wydawanej przez Springer.