Konkurs na najlepszą pracę dyplomową w zakresie Telekomunikacji

Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji organizuje:

OGÓLNOPOLSKI KONKURS SIT NA NAJLEPSZĄ PRACĘ
DYPLOMOWĄ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI
EDYCJA 2018

Można zgłaszać prace, których obrony odbyły się pomiędzy 1 kwietnia 2018 a 31 marca 2019 roku.
Więcej informacji na stronie konkursu: http://sit.org.pl/index.php?id=konkursy