01.10.2018 – spotkanie studentów I roku

W poniedziałek 01.10.2018 o godzinie 9:15 odbędzie się spotkanie organizacyjne studentów I roku (wszystkie kierunki studiów stacjonarnych) w auli 1B Auditorium Novum.

Obecność obowiązkowa

W związku ze spotkaniem Dziekan Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki ogłasza godziny dziekańskie dla studentów I roku od godziny 9:00 do 12:00 bez obowiązku odrabiania zajęć dydaktycznych.