Oceń wykładowców w ankiecie

  • W miesiącu czerwcu 2018r udostępniliśmy Kwestionariusz oceny satysfakcji studenta. Jest on dostępny z poziomu USOS dla zalogowanych użytkowników, tak aby każdy student mógł ocenić tylko ten Wydział na którym studiuje. Badanie trwa do końca czerwca br.
  • Od 11 czerwca rozpoczynamy badanie oceny zajęć, które trwać będzie do 8 lipca 2018r.
  • Ankieta jest anonimowa.
  • Wyniki są przedstawiane jako średnia arytmetyczna dla każdego z ocenianych obszaru funkcjonowania uczelni oraz będą wykorzystane wyłącznie w celu poprawy jakości studiowania na Wydziale.
  • Ankieta dostępna tylko w czerwcu do jej wypełnienia: ankieter.utp.edu.pl