Granty dla studentów UTP

Student naszego Wydziału Paweł Płaczek z kierunku Elektrotechnika jest wśród zdobywców grantów II. edycji programu grantowego Pasjopolis Master. Warto zaznaczyć, że na 9 laureatów 4 osoby to studenci UTP. więcej…