Szkolenie studentów i doktorantów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w UTP

Informujemy, że w dniach: 8-12 stycznia 2018 r. będzie otwarty system szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w UTP. Jest to ostatnia szansa zaliczenia obowiązkowego szkolenia dla studentów 1 roku.