UTP na 11 miejscu pośród uczelni państwowych

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy znalazł się na 11 miejscu pośród uczelni państwowych pod względem liczby udzielonych patentów i wzorów użytkowych w roku 2016. Liczba uzyskanych przez Uniwersytet patentów stanowi około 80% wszystkich patentów uzyskanych w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2016. Nasza uczelnia uplasowała się tuż za największymi uczelniami technicznymi kraju promując tym samym wysokie umiejętności inżynierów naszego województwa.

 

Dzięki zwiększonemu zaangażowaniu promotorów oraz nauczycieli prowadzących seminaria dyplomowe, dążymy do zwiększenia liczby zgłoszeń patentowych wśród studentów (dyplomantów) w roku 2018.