Stypendia prezydenta Miasta Bydgoszczy

Istnieje możliwość  aplikowania o stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów.

Wniosek po wypełnieniu i podpisaniu przez Prodziekana ds. dydaktycznych i studenckich należy przekazać w wersji papierowej i elektronicznej do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich do p. Anny Ławrynowicz (anna.lawrynowicz@utp.edu.pl) w terminie do dnia  5 stycznia 2018 r.

więcej informacji