Zapisy na kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych SEP

kurs_sep_listopad_2018