Propozycja realizacji pracy inżynierskiej w ramach projektu EPIC

Istnieje możliwość realizacji pracy inżynierskiej z zakresu IT w ramach projektu EPIC – Poprawa zatrudnienia poprzez umiędzynarodowienie i współpracę. Wybór tematu zaproponowany jest przez komisję, która dopasuje do profilu studenta na podstawie jego CV. Praca będzie realizowana w terminie: od grudnia do czerwca 2018 (obrona w marcu 2019). Przewidziane jest spotkanie w lutym (1-tydzień) w Rydze (studenci z 8 uczelni EU) oraz możliwe wyjazdy w celu konsultacji. Realizacja projektu w j. angielskim, natomiast sama praca inż. może być w j. polskim.

Zainteresowanych zapraszam do przesłania  CV oraz listu motywacyjnego w j. angielskim na adres: mscislaw.srutek@utp.edu.pl

W razie pytań można się zgłosić do Prodziekana do spraw dydaktycznych i studenckich WTIiE.