Rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne, pierwszego stopnia

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

prowadzi rekrutację uzupełniającą na studia niestacjonarne,
pierwszego stopnia na następujące kierunki: 

  • budownictwo
  • elektrotechnika
  • finanse i rachunkowość
  • informatyka stosowana
  • mechanika i budowa maszyn
  • rolnictwo
  • transport
  • zarządzanie i inżynieria produkcji
  • zootechnika

Rejestracja i składanie dokumentów do 22 września 2017 r.

 w Punkcie Rekrutacyjnym:

 Al. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy (Fordon)

od poniedziałku do piątku,

w godzinach od 800 do 1500

Ogłoszenie wyników 28 września 2017 r.