Konferencja Image Processing &Communications IP&C 2017

W dalszym ciągu można zgłaszać artykuły naukowe na kolejną międzynarodową konferencję Image Processing &Communications IP&C 2017. Termin przyjmowania zgłoszeń ustalono na 30.06.2017. Materiały z konferencji indeksowane są w Web of Science. Więcej szczegółów na stronie