Uroczyste zakończenie XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA

21 kwietnia 2017 roku, przy współudziale Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki (WTIiE) UTP w Bydgoszczy odbyło się (jak co roku) uroczyste zakończenie XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA organizowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział w Bydgoszczy.

1

Podczas uroczystości ogłoszono wyniki olimpiady oraz wręczono dyplomy i nagrody laureatom, finalistom oraz nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do olimpiady.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: dr Kazimierz Mikulski – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, prof. dr hab. inż. Henryka Danuta Stryczewska – Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, dr inż. Bolesław Dudojć – przedstawiciel Akademii Morskiej w Gdyni, oraz Aleksandra Konklewska sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Obecni byli również przedstawiciele władz bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych: Roman Wojciechowski – dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy, Wiesława Sraga – dyrektor Technikum Elektryczno-Energetycznego, Zespołu Szkół Nr 12 w Bydgoszczy oraz Maciej Cierzniewski – kierownik szkolenia zawodowego tej szkoły. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele sponsorów: Krzysztof Ślimak z Polskich Sieci Elektroenergetycznych Oddział w Bydgoszczy oraz Jakub Tomczewski z iQor Global Services Poland. Władze Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, gospodarza uroczystości reprezentowali: prof. Halina Olszewska – Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich oraz prof. Jan Mućko – Dziekan Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki. Na uroczystości obecni byli również: przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady – dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP z Instytutu Inżynierii Elektrycznej WTIiE UTP w Bydgoszczy oraz wiceprzewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Zofia Miszewska.

W tym roku szkolnym poszczególne etapy olimpiady zaplanowano na: 4 listopada 2016 r. – zawody pierwszego stopnia, 10 stycznia 2017 r. – zawody drugiego stopnia oraz 20 marca 2017 r. – zawody trzeciego stopnia (finał olimpiady). Do pierwszego stopnia olimpiady przystąpiło 2062 uczniów ze 110 szkół z całej Polski. Do drugiego stopnia zakwalifikowało się 566 uczestników (166 w grupie elektrycznej, 244 w grupie elektronicznej i 156 w grupie teleinformatycznej). Miejscem przeprowadzenia zawodów okręgowych były następujące miasta: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Nowy Sącz, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Wrocław.

Do zawodów III stopnia (finału) olimpiady zakwalifikowało się 42 uczniów; 11 w grupie elektrycznej, 16 w grupie elektronicznej i 15 w grupie teleinformatycznej. Finał olimpiady odbył się 20 marca 2017 r. na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Z grona ponad 2000 uczestników zawodów I stopnia, po zmaganiach w zawodach II i III stopnia, tytuł laureata uzyskało 15, a tytuł finalisty 24 uczniów.

2

Laureaci, finaliści, opiekunowie, goście po uroczystym rozdaniu nagród

W przyszłym roku, jubileuszowe XX zawody finałowe odbędą się na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP w Bydgoszczy.

Po części oficjalnej, Pani prof. dr hab. inż. Henryka Danuta Stryczewska – Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej i dr inż. Bolesław Dudojć – przedstawiciel Akademii Morskiej w Gdyni oglądali laboratoria Instytutu Inżynierii Elektrycznej WTIiE UTP w których uczą się studenci kierunków elektrotechnika i energetyka.

3
Laboratorium Sieci Dystrybucyjnych z Generacją Rozproszoną – oprowadza dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP

4Laboratorium Energoelektroniki – pokaz prowadzi dziekan, dr hab. inż. Jan Mućko, prof. nadzw. UTP