Program Ambasadorów

Program „Atos Ambassadors” jest prestiżowym programem dla studentów, dającym możliwość poznania specyfiki pracy w branży informatycznej. Studenci zdobywają doświadczenie zawodowe między innymi z obszaru employer brandingu i marketingu. Wspierają oni działania firmy Atos na swoich Uczelniach, a także we współpracy ze specjalistami firmy Atos realizują samodzielne projekty.

Studentom oferujemy między innymi:

 • stypendium ambasadorskie
 • szkolenia wewnętrzne
 • możliwość zdobycia udokumentowanego doświadczenia
 • możliwość rozwinięcia swoich umiejętności i doświadczenia z zakresu organizacji wydarzeń, działań promocyjnych oraz budowania wizerunku firmy jako pracodawcy
 • unikalną szansę na poznanie firmy Atos „od kuchni”

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie: http://pl.atos.net/pl-pl/home/kariera/ambasadorzy-atosa.html

 

Akademia Windows

Atosowe Akademie to oferta dla studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów z juniorskim doświadczeniem zawodowym, którzy chcą dołączyć do Atosa. Bezpłatne szkolenia prowadzone są przez doświadczonych inżynierów w weekendy. W ramach Akademii Windows uczestnicy będą mieli możliwość rozwinięcia swoich kompetencji z zakresu administrowania systemem Windows. Zdobędę wiedzę z zarządzania środowiskiem Windows Server, infrastrukturą sieciową Windows Server oraz usługą Active Directory.

Więcej informacji na stronie: http://pl.atos.net/pl-pl/home/kariera/atos-szkoli-kandydatowhtml

Szanowni Kandydaci,

Informujemy, że posiadamy jeszcze miejsca na kierunkach prowadzonych przez Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki. Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 08.09.2014r. i potrwa do 22.09.2014r. włącznie. Rekrutacja prowadzona jest na studia stacjonarne (bezpłatne studia inżynierskie) I stopnia na kierunki:

 • elektronika i telekomunikacja – specjalność: systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej,
 • elektrotechnika – specjalność: elektrotechnika przemysłowa,
 • energetyka – specjalność: eksploatacja systemów energetycznych,
 • teleinformatyka – specjalność: sieci teleinformatyczne.

studia niestacjonarne I stopnia na kierunki:

 • elektrotechnika – specjalność: elektrotechnika przemysłowa,
 • informatyka stosowana – specjalność: technologie informacyjne – NOWOŚĆ
 • teleinformatyka – specjalność: sieci teleinformatyczne.

Ponadto informujemy, że w dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) na kierunki:

 • elektronika i telekomunikacja – specjalności: systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej, systemy komunikacji komputerowej, informatyczne systemy sterowania i zarządzania, systemy multimedialne, komputerowe projektowanie systemów przetwarzania i przesyłania informacji, transfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych,
 • elektrotechnika – specjalność: elektrotechnika przemysłowa.

Strona rekrutacyjna: https://rekrutacja.utp.edu.pl

Zapraszamy do studiowania na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

K O M U N I K A T

Od roku akademickiego 2014/2015 studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia otrzymają elektroniczne legitymacje studenckie (ELS). Moduł elektronicznej legitymacji jest zintegrowany z systemem dziekanatowym BAZUS, który pozwala na pracę na tych samych danych studenckich bez konieczności eksportu, importu, przekazywania danych pomiędzy systemem BAZUS a ELS.

Moduł ELS wspomaga proces zarządzania pełnym cyklem życia elektronicznej legitymacji studenckiej zgodnie z wymaganiami prawa i przyjętymi przez Uczelnię zasadami.

Proces ten obejmuje:

1. Przygotowanie danych do personalizacji i będzie realizowany w poszczególnych Dziekanatach.

2. Personalizację.

W roku akademickim 2014/2015 proces personalizacji będzie się odbywał przy wsparciu Uczelnianego Zespołu Informatyków (UZI) w pomieszczeniach przy ul. Ks. A. Kordeckiego 20 w bud. Rektoratu. Na podstawie przygotowanych przez Dziekanaty danych w systemie, będzie możliwość przeprowadzenia kompleksowej personalizacji wraz z zaprogramowaniem karty i wydrukiem legitymacji (w jednym obiegu). Podczas tego procesu będzie przeprowadzana graficzna obróbka zdjęć (kadrowanie, rozjaśnianie itp.).

Następnie karty legitymacji zostaną przekazane odpowiednio do poszczególnych Dziekanatów, w których będą realizowane kolejne procesy:

3. Podpisywanie legitymacji kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Przedłużanie – prolongata legitymacji.

5. Blokowanie i odblokowywanie legitymacji.

Wszystkie operacja związane z legitymacją są rejestrowane w systemie, który umożliwia ich przeglądanie z poziomu modułu Student.

Elektroniczna Legitymacja Studencka może być wykorzystywana przez studentów również jako nośnik dla Bydgoskiej Karty Miejskiej oraz Karty Bibliotecznej w UTP.

 

Informujemy, że istnieje możliwość ubiegania o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów (link do strony MNiSW oraz wzoru wniosku).

Zasady i tryb ubiegania się studentów o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015pobierz

Termin składania wniosków (wraz z wymaganymi dokumentami) dla studentów upływa 15 września 2014 r.  Wnioski wypełnione elektronicznie należy złożyć w Dziekanacie Wydziału.

Studenci Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki wchodzą w skład zespołu T-4 Team, którego celem jest zbudowanie łazika marsjańskiego na zawody EUROPEAN ROVER CHALLENGE 2014, które odbędą się 5-7 września 2014r. w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu k. Chęcin.

Pracami koordynuje przedstawiciel firmy T4. Studenci korzystają z zaplecza technologicznego, badawczego oraz sprzętowego firmy T4 z Bydgoszczy oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej zespołu T4Team oraz na profilu facebooka MARSOVERPRIME.

 

 

Aktualizacja: 19-08-2014

 

Życzymy zwycięstwa w zawodach!

Szanowni Kandydaci,

W związku z licznymi pytaniami o możliwość rekrutacji na kierunki prowadzone przez Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki informujemy, że od 30.07.2014r. uruchomiona zostanie rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne (bezpłatne studia inżynierskie) I stopnia na kierunki:

 • elektronika i telekomunikacja – specjalność: systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej,
 • elektrotechnika – specjalność: elektrotechnika przemysłowa,
 • energetyka – specjalność: eksploatacja systemów energetycznych,
 • informatyka stosowana – specjalność: technologie informacyjne – NOWOŚĆ,
 • teleinformatyka – specjalność: sieci teleinformatyczne.

Ponadto informujemy, że w dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia (kierunki wymienione powyżej) oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) na kierunki:

 • elektronika i telekomunikacja – specjalności: systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej, systemy komunikacji komputerowej, informatyczne systemy sterowania i zarządzania, systemy multimedialne, komputerowe projektowanie systemów przetwarzania i przesyłania informacji, transfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych,
 • elektrotechnika – specjalność: elektrotechnika przemysłowa.

Strona rekrutacyjna: https://rekrutacja.utp.edu.pl

Zapraszamy do studiowania na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Szanowni Kandydaci,

Trwa rekrutacja na kierunki prowadzone przez nasz Wydział, czyli Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Wydział oferuje 5 kierunków studiów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego stopnia (studia inżynierskie) oraz 2 kierunki studiów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej drugiego stopnia (studia magisterskie).

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

 • elektronika i telekomunikacja – specjalność: systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej,
 • elektrotechnika – specjalność: elektrotechnika przemysłowa,
 • energetyka – specjalność: eksploatacja systemów energetycznych,
 • informatyka stosowana – specjalność: technologie informacyjne – NOWOŚĆ,
 • teleinformatyka – specjalność: sieci teleinformatyczne.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie):

 • elektronika i telekomunikacja – specjalności: systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej, systemy komunikacji komputerowej, informatyczne systemy sterowania i zarządzania, systemy multimedialne, komputerowe projektowanie systemów przetwarzania i przesyłania informacji, transfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych,
 • elektrotechnika – specjalność: elektrotechnika przemysłowa.


Wybrane informacje (w szczególności wymagania) z Uchwały nr 8/359 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie: zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w UTP w roku akademickim 2014/2015

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA KIERUNKI PROWADZONE NA WYDZIALE TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI i ELEKTROTECHNIKI UTP:

1) Kierunki studiów:

a)  studia stacjonarne

 • elektronika i telekomunikacja (studia pierwszego stopnia)
 • elektronika i telekomunikacja (studia drugiego stopnia)
 • elektrotechnika (studia pierwszego stopnia)
 • elektrotechnika (studia drugiego stopnia)
 • energetyka (studia pierwszego stopnia)
 • informatyka stosowana (studia pierwszego stopnia)
 • teleinformatyka (studia pierwszego stopnia)

b) studia niestacjonarne

 • elektronika i telekomunikacja (studia pierwszego stopnia)
 • elektronika i telekomunikacja (studia drugiego stopnia)
 • elektrotechnika (studia pierwszego stopnia)
 • elektrotechnika (studia drugiego stopnia)
 • energetyka (studia pierwszego stopnia)
 • informatyka stosowana (studia pierwszego stopnia )
 • teleinformatyka (studia pierwszego stopnia)

2) Postępowanie klasyfikacyjne na wszystkie kierunki studiów prowadzone przez Wydział w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki i astronomii (F) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [3M(2pr) lub 3F(pp albo 2pr)]

3) Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub fizyki, jako przedmiotu do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

4) O przyjęciu na studia drugiego stopnia decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera w zakresie obieranego lub pokrewnego kierunku oraz z tytułem magistra inżyniera (jednolite studia magisterskie) w zakresie pokrewnego kierunku studiów, w ramach ustalonego limitu przyjęć.Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem oraz planem studiów poszczególnych kierunków. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz TUTAJ.

Informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej, terminach rekrutacji, niezbędnych dokumentów które należy złożyć uzyskasz TUTAJ.

REKRUTACJA INTERNETOWArekrutacja

W dniu 26 czerwca 2014 r. (czwartek), w sali 39 budynek 2.1, o godz. 10:15 odbędzie się otwarte
seminarium naukowe, na którym mgr Katarzyna Wasielewska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
wygłosi referat pt.:
Wykorzystanie stochastycznego rachunku sieciowego
w analizie, projektowaniu i serwisowaniu sieci komputerowych

W niedzielę, w ramach imprezy Ster na Bydgoszcz, odbył się Wielki Wyścig Butelkowy. Czterech studentów naszego Wydziału stanowiło zespół Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego i dzielnie walczyli na Brdzie koło Wyspy Młyńskiej. Przypłynęli w pierwszej połowie i zdobyli puchar.

Na_lodzi Zespol Nagroda

Sławomir Buczek, Maciej Gemza, Patryk Wierzchoń i Łukasz Włodarski to czterej studenci Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektroniki Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego płynęli na łodzi „Panda3″.

Więcej informacji na stronie: http://www.y4u.pl

 

W sobotę robot Johny 6, zbudowany na naszym wydziale, był jednym z aktorów biorących udział w nakręcaniu filmu promującego Bydgoszcz. Film będzie można zobaczyć pod koniec roku.

Studenci_WTIE Johny_6

Robotem sterowali Rafał Bagnucki i Michał Bogaczyński – studenci 1 roku teleinformatyki z Koła Naukowego Programistów, czego niestety nie będzie widać na filmie :(

emilka

Jeszcze przez najbliższe trzy tygodnie studenci i pracownicy Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego będą mogli włączyć się w zbiórkę nakrętek w ramach projektu „Nakręć się!” Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA Poland. Akcja zorganizowana została przez studentów medycyny bydgoskiego Collegium Medicum przy współpracy z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego WTIiE, a nakrętki zbierane są na pomoc w leczeniu 2-letniej Emilii Gągoli, która urodziła się z HLHS (zespół hipoplazji lewego serca – wrodzona wada serca, polegająca na niewykształceniu prawidłowej lewej komory serca). W Polsce nie ma już możliwości dalszego leczenia dziewczynki, ale podjęła się go niemiecka klinika w Sankt Augustin, co wiąże się niestety z ogromnymi kosztami. Robiąc tak niewiele – zbierając nakrętki, możemy wspomóc małą Emilkę w Jej heroicznej walce o życie.

Oznaczone pojemniki na zakrętki znajdują się w budynku UTP przy ulicy Kaliskiego 7:

 • przed Dziekanatem WTIiE (parter – budynek 2.5)
 • w bufecie na holu głównym

 

Nakręć się dla Emilki! To takie proste!

 

 

swietoUTP

Pracowników i studentów serdecznie zapraszamy na obchody Święta Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Tegoroczne święto odbywać będzie się w dniach od 11 do 18 czerwca.

11 czerwca 11.00-15.00

PIKNIK PLENEROWY DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW UTP

 • występy artystyczne
 • rozgrywki sportowe
 • pokaz woltyżerki
 • wioska historyczna: pokazy rycerskie i legionów rzymskich
 • konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, m.in. tablety, karnety fitness, zabiegi kosmetyczne, usługi autodetalingu
 • stoiska strzeleckie: paint ball, łuk sportowy, wiatrówka
 • ścianka wspinaczkowa, ring gladiatorów

KAMPUS UTP, Al. prof. S. Kaliskiego 7

12 czerwca 19.00

KONCERT JAZZOWY  - JACEK PELC MUSICAL BRIDGES

AUDITORIUM NOVUM UTP, Al. prof. S. Kaliskiego 7

14 czerwca 8.00   

RODZINNE WĘDKOWANIE Z UTP

I SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR JM REKTORA

KANAŁ BYDGOSKI, ul. Spacerowa

12.00 – 15.00        

VI BIEG MOSTAMI BYDGOSZCZY O PUCHAR JM REKTORA

WYSPA MŁYŃSKA

18 czerwca

12.00  UROCZYSTE POSIEDZENIE SENATU UTP

AUDITORIUM NOVUM UTP, Al. prof. S. Kaliskiego 7

13.30  OTWARCIE LABORATORIUM badań struktur wielkogabarytowych

HALA TECHNOLOGICZNA A, WIM